11,449 Reputation

10 Nov 17
+10 13:14 upvote
20 Nov 16
10 Nov 14
10 Nov 12
10 Oct 26
10 Oct 6
10 Oct 5
10 Oct 3
10 Aug 15
10 Jul 7
10 Jul 6
30 Jun 27
-20 Jun 19
10 May 1
10 Mar 31
10 Mar 19
10 Mar 18
10 Mar 11
15 Feb 27
10 Feb 26
10 Feb 25
10 Feb 24
10 Feb 10
20 Feb 8
10 Feb 6
-20 Jan 31
10 Jan 20
15 Jan 13
10 Dec 20 '19
30 Dec 12 '19